Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.czwww.mze.cz

Navigace
Aktuality
Společná zemědělská politika po roce 2020
Informační podpory poradenského systému MZe
Národní a evropské podpory
Jednotná žádost
Informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe
Odborné a výukové materiály
Semináře a workshopy
Konzultační dny
Podpora středoškolského a odborného vzdělávání
Informační podpory produktů resortní povahy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru
Ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)
Informace o zemědělské prvovýrobě
Zemědělství
Včelařství
Soutěže potravinářů Ústeckého kraje
Agrární komora ČR
Agrární komora ČR
Legislativa
Lesnictví
Veterinární správa
Životní prostředí
Zpravodaje
OAK Most
Informace o nás
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
O této webové stránce jsem se dozvěděl/a
Počet hlasů : 117917

Web informace
Dnes : po - 17.6.2019
Svátek má : Adolf
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Agrární komory V4 požadují silnou a spravedlivou zemědělskou politiku
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 143270 ; Vydáno : 1.10. 2018 ; Jiný autor : viz. zdroj
Zdroj: AK ČR
27. 09. 2018

V Praze dne 26. září 2018 - TISKOVÁ ZPRÁVA - V Praze se 25. září 2018 setkaly u příležitosti svého 69. jednání delegace agrárních komor Visegradské čtyřky, tedy Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Rozšířeného jednání se dále zúčastnili zástupci organizací z Rumunska, Bulharska, Chorvatska a Litvy.

Hlavním tématem jednání v toto období logicky bylo nastavení dalšího dialogu ohledně Společné zemědělské politiky po roce 2020, který se odehrává s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, DG Agri, sdružením evropských farmářů a družstev COPA-COGECA, na úrovni národních vlád a napříč s dalšími partnery. Základním požadavkem je zachovat konkurenceschopný rozměr evropského zemědělství se zajištěním silného rozpočtu, adekvátního k rozsahu služeb, které současné zemědělství zajišťuje ve směru výroby kvalitních a bezpečných potravin, ale také v péči o krajinu a přírodní zdroje. Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR je přesvědčen, že: „Další budoucnost zemědělství EU je v co nejrychlejším vyrovnání podmínek ve všech členských zemích a posílení vlastní výroby a vývozu směrem na světové trhy, nikoliv ve vzájemném podrážení konkurenceschopnosti mezi členskými státy, které bylo založené při rozšiřování EU v roce 2004 rozdílnou úrovní evropských i národních podpor. Nadprodukce států staré patnáctky dlouhodobě směřuje na středo a východoevropské trhy a s cenami pod úrovní výrobních nákladů a naší stále slabší ekonomikou se nelze dlouhodobě poměřovat. Není na co čekat, o výsledku budou rozhodovat již nejbližší týdny.“. I proto nadále přetrvává v platnosti souhrn požadavků agrárních komor definovaný v březnu 2017 v Bratislavské deklaraci, které přispěla i k tomu, že pozice organizací COPA-COGECA je kvalitním základem pro další diskuzi s institucemi Evropské unie, které budou v příštích měsících finalizovat legislativní rámec nové Společné zemědělské politiky.
Velmi významná je spolupráce organizací na národní úrovni s vládami a parlamenty, které mají mandát a možnost účinně jednat na úrovni celé EU. Zároveň byla ve vzájemné shodě přijata myšlenka vzniku Iniciativy tří moří pro spolupráci nevládních agrárních organizací zemí Střední a Východní Evropy, jejichž celková populace v Evropské unii přesahuje 100 mil. obyvatel. Iniciativa by cíleně obhajovala společné zájmy těchto zemí v oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova při aktuálním vyjednávání o novém rámci SZP tak, aby nedošlo k další diskriminaci zemědělců.

Zásadní diskuze byla věnována současné situaci na trzích se zemědělskými a potravinářskými produkty. Prakticky celá EU byla v letošním roce zasažena vysokými teplotami a suchem, které negativně ovlivnily výnosy všech hlavních plodin a také travních porostů, s propadem produkce krmiv, které dosáhly historických hodnot. Na úrovni jednotlivých států tak dochází k různým formám finančních kompenzací a úlev. Jak uvedl Robert Nowak, z představenstva Národní rady agrárních komor Polska: „Škody v Polsku zasáhly celkem 200 tisíc hospodářství, celkové ztráty se momentálně upřesňují, ale stát již deklaroval připravenost pomoci. Pro zemědělce, jehož ztráty přesahují 70 % ztrát, bude připravena kompenzace 250 Eur na hektar, při škodách mezi 70 – 30 % je to pomoc 60 Euro na hektar. Stále větším problémem pak je Africký mor prasat.“. Ztráty na objemech sklizně polních plodin potvrdili také zástupci všech ostatních států, například u ovoce však produkce vzrostla natolik, že razantně poklesly ceny, v Maďarsku kvůli tomu došlo i k protestní akci. Situaci však mnohde komplikují příliš restriktivní pravidla Společné zemědělské politiky, které neumožňují efektivní a rychlou pomoc, jako je například možnost využití krmiv ze zeleného hnojení či biopásů.

Vývoj ve věci rychlého šíření nákazy Afrického moru prasat Evropou lze ze současných indicií předvídat jako velmi komplikovaný, s možnými katastrofickými následky. Díky tomu se prohlubuje krize sektoru chovu prasat a produkce vepřového masa, kde jsou výkupní ceny dlouhodobě pod výrobními náklady. Proto agrární komory u Evropské komise požadují co nejrychlejší řešení v podobě záchranného balíčku pro chovatele v podobě mimořádných finančních podpor vyplácených na chované prasnice, případně dalších nástrojů, včetně ochrany před dalším šířením moru.

Zástupci komor jednali také o nekalých obchodních praktikách v maloobchodě, regulacích na úrovni jednotlivých členských států a chystané směrnici EK na potírání nekalých obchodních praktik. Jak upřesňuje prezident Jandejsek: „Určitě je to směr, kudy by měla komise jít, ale současný návrh je málo ambiciózní, například jde o malý záběr zakázaných nekalých praktik, kde chybí nákup zboží pod výrobními náklady nebo není ošetřen nepřiměřený tlak na dodavatele, který je nucen investovat do výroby nikoliv na základě zákazníka, ale rozhodnutím řetězce.“ V současnosti také je potřeba řešit iniciativu obchodních řetězců k ukončení odběru vajec z obohacených klecových chovů, jejichž technologie jsou nové a u kterých neexistuje racionální důvod a prvovýrobci požadují jeho odklad s důrazem na ekonomické ohledy i na zdravotní nezávadnost této produkce.

Tématem schůzky byl také rozvoj udržitelného zemědělství, jako příležitosti pro evropský model zemědělství, šetrný ke krajině a ochraně přírodních zdrojů, živého venkova, udržení zaměstnanosti, zvýšením atraktivity, posílením živočišných výrob a využití organické hmoty v půdě. Zásadní je také racionální využití hnojiv a především přípravků na ochranu rostlin s důrazem na jejich bezpečné používání, včetně důsledné evidence, boje s ilegálními přípravky a černým trhem například v souladu s českým Národním akčním plánem pro bezpečné používání pesticidů. Tomuto tématu byl následující den věnovaný samostatný seminář. S využitím principů precizního zemědělství jde o směr, kterým se může evropský agrární sektor úspěšně rozvíjet k získání další konkurenceschopnosti.
Agrární komory zemí Střední a Východní Evropy souběžně s tím dlouhodobě a aktivně podporují vize EU v oblastech využití obnovitelných zdrojů energie využívající přiměřeně a v souladu se správnou zemědělskou praxí produkci plodin, přispívající tak k efektivnímu zvýšení energetické nezávislosti EU a ke snižování emisí skleníkových plynů z dopravy. Využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv ze zemědělské produkce napomáhá k udržení směrnice RED II, a proto je potřeba pro období let 2020 – 2030 udržet alespoň 7% podíl obnovitelných zdrojů v dopravě původem ze zemědělských komodit.


Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR
m. 602 440 763, e-mail: felcarek@akcr.cz


Aplikace
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc červen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dnešní články
Nepodporujme z našich daní "odborníky"
www.halonoviny.cz">Maso z českých chovů je velmi kvalitní
Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo 11. června 2019 v Praze
Evropa na křižovatce
Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky - týden 22/2019
Jak číst výsledek voleb do EP?
Vystoupení prezidenta AK ČR Zdeňka Jandejska na XXVII. sněmu Agrární komory ČR dne 12.5.2019 v Brně
Zemědělci by měli mít při nákupu půdy přednost před spekulanty, navrhuje Toman
Z tiskové konference na Sněmu AK ČR

Týdenní zpravodajství Úřadu Agrární komory České republiky - týden 20/2019

Nejčtenější články
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo plán na alokaci povolenek
Údaje do integrovaného registru znečišťování je nutné nahlásit do poloviny února
Výsledky zemědělské výroby a spotřeba základních potravin
Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU
Má tato země ještě šanci?
Místní akční skupiny a komora spolupracují
Předkládací zpráva MZe k podpoře biopaliv v ČR
Situace je nepřehledná, sliby se neplní
Tiskové prohlášení z jednání vedení KDU-ČSL s reprezentanty AK ČR
Informace prezidenta AK ČR

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 9 Zobrazit následující
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
ÚZEI

ÚZEI
MZe ČR

MZe ČR
Kraj Ústecký

Kraj Ústecký
APIC AK

APIC AK
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Konopářský svaz

Konopářský svaz
ÚHUL

ÚHUL
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad