Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.czwww.mze.cz

Navigace
Aktuality
Společná zemědělská politika po roce 2020
Informační podpory poradenského systému MZe
Národní a evropské podpory
Jednotná žádost
Informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe
Odborné a výukové materiály
Semináře a workshopy
Konzultační dny
Podpora středoškolského a odborného vzdělávání
Informační podpory produktů resortní povahy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru
Ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)
Informace o zemědělské prvovýrobě
Zemědělství
Včelařství
Soutěže potravinářů Ústeckého kraje
Agrární komora ČR
Legislativa
Lesnictví
Veterinární správa
Veterinární správa
Životní prostředí
Zpravodaje
OAK Most
Informace o nás
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
O této webové stránce jsem se dozvěděl/a
Počet hlasů : 117918

Web informace
Dnes : st - 19.6.2019
Svátek má : Leoš
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Zodpovědný přístup k antibiotikům
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 143551 ; Vydáno : 14.11. 2018 ; Jiný autor : viz. zdroj
Zdroj: SVS ČR

Zveřejněno: 13.11.2018

Státní veterinární správa (SVS) si v rámci „Antibiotického týdne“ připomíná nutnost zodpovědného přístupu k používání antibiotik, respektive všem antimikrobikům. Nevhodné nebo nadměrné užívání antibiotik může vést k větší odolnosti baktérií, což je nebezpečné pro zdraví zvířat i lidi. SVS proto dlouhodobě šíří informace nabádající k odpovědnému používání veterinárních antibiotik, provádí kontrolu jejich používání a to včetně sledování případných zbytků (reziduí) v potravinách živočišného původu po podání antimikrobik zvířatům. Pro konzumenta to znamená, že tuzemská produkce masa, mléka, vajec a medu je monitorována s využitím moderních a velmi citlivých laboratorních technik dle pečlivě nastavených pravidel.

O tom, že si zainteresované subjekty začaly uvědomovat důležitost zodpovědnějšího přístupu k antibiotikům, svědčí klesající spotřeba antibiotik v chovech, která se dle dostupných údajů v posledních pěti letech snížila téměř o polovinu (46% pokud vztáhneme na populaci chovaných hospodářských zvířat). V mezinárodním srovnání v rámci třicítky států Evropy se spotřeby antimikrobik v českých chovech pohybují okolo průměru. Zacházení s antimikrobiky ve veterinární oblasti tedy zaznamenalo významný posun směrem k výraznému snížení a racionalizaci podání.  

V posledních letech se nejen poukazuje na rizika pro lidské zdraví plynoucí jak z možného přenosu přímo rezistentních bakterií, tak i „přenosu rezistencí“ mezi jednotlivými mikroorganismy, tak z případných zbytků antibiotik v potravinách živočišného původu, ale i zátěže pro životní prostředí ve spojení s výrobou a používáním antimikrobik.

Veterinární dozor si je vědom rizik plynoucích z nesprávného a nadměrného použití veterinárních léčiv obecně. V rámci národního monitoringu reziduí a kontaminatů (tzv. cizorodých látek) proto mimo jiné sleduje výskyt nadlimitních hodnot antibiotik u všech kategorií potravin živočišného původu. Monitorováno je rovněž užívání antimikrobiálních látek v chovech. Celý systém má směřovat k tomu, aby byla veterinární antibiotika používána s plnou odpovědností a pouze v případech indikovaných na základě přesné diagnózy stanovené veterinárním lékařem a vždy, když je to možné při laboratorně potvrzené citlivosti původce onemocnění k příslušnému antimikrobiku.

V roce 2017 bylo v rámci národního monitoringu vyšetřeno celkem 2193 vzorků živočišných komodit (masa a vnitřností jatečných zvířat, ryb, mléka, medu, vajec, zvěřiny a ryb) na rezidua antimikrobik. Maximální limit reziduí (maximální přípustné množství) byl překročen pouze ve čtyřech případech. Šlo o tři prasnice a jedno tele. Naopak, v žádném ze vzorků syrového mléka, ryb, vajec ani medu od českých chovatelů nebylo překročení limitu zjištěno. Státní veterinární správa kontroluje také chovatele a soukromé veterinární lékaře z hlediska používání léčiv, vedení evidence léčby a dodržování ochranných lhůt u léčiv. V letošním roce bylo dosud překročení maximálního limitu zjištěno v šesti případech (býk, dojnice, 3x prasnice, tele). Vždy se jednalo o individuálně léčená zvířata. Z dlouhodobého hlediska se v této oblasti situace zlepšuje.

Další, řádově stovky vzorků, jsou vyšetřovány na jatkách při každém sebemenším podezření na nedodržení ochranné lhůty nebo na předchozí léčbu zvířat. Také zde výsledky vyšetření antimikrobik vykazují jen ojedinělé nadlimitní nálezy. Ve všech případech zjištění nevyhovujícího nálezu jsou nařízena opatření k zabránění uvádění kontaminované potraviny ke spotřebiteli a jsou zpřísněna kritéria dozoru na farmě s cílem zabránit většinou nesprávnému použití léčiva nebo nedodržení ochranné lhůty. V případě nedodržení pravidel správného používání antimikrobik následují sankce a vyloučení potraviny z oběhu.

Vzorky na stanovení reziduí antibiotik jsou odebírány rovněž při kontrolách v místech určení potravin z jiných členských států. V roce 2017 bylo odebráno a vyšetřeno celkem 1462 vzorků živočišných komodit (masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, vajec a vaječných výrobků, produktů rybolovu a medu) na rezidua antimikrobik. Maximální limit reziduí byl překročen v šesti případech. Šlo o jednu dojnici (nadlimitní vzorek svaloviny, jater i ledvin), jedno tele (nadlimitní vzorek svalu a ledviny) a jedno prase (nevyhovující výsledek v ledvině).

Maximální povolené limity pro antibiotika (pro jejich rezidua v potravinách) jsou nastaveny tak, aby nevyvolaly nežádoucí účinky na lidské zdraví po celý život. Na jejich stanovení se podílí Evropská léková agentura (EMA). Stanovení ochranné lhůty pro každý veterinární léčivý přípravek má pak v rukou EMA pro centralizovaně registrované přípravky s platnou registrací v rámci celé EU, či národní lékové agentury, u nás je to Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně (ÚSKVBL) pro veterinární léčivé přípravky registrované dalšími mezinárodními postupy nebo národně.

Antibiotika se v chovech hospodářských zvířat používají v medicínsky odůvodněných indikacích s cílem zachování dobrého zdravotního stavu a užitkovosti a jejich odpovědné používání přináší řadu pozitiv. Minimalizují například četnost, závažnost a zdravotní dopady výskytu infekčních onemocnění zvířat a s tím spojené i nepříznivé ekonomické dopady. Proto, že používání antibiotik přináší také řadu rizik, je v celé Evropské unii od roku 2006 zakázáno používat antibiotika coby stimulátorů růstu a produkce u potravinových zvířat, k čemuž do té doby mohlo legálně docházet. V České republice se díky opatřením na úrovni Ministerstva zemědělství, chovatelů a veterinárních lékařů zlepšuje zdravotní stav zvířat a některá ekonomicky i medicínsky závažná onemocnění zvířat se daří z chovů postupně „vymýtit“.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS


Aplikace
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc červen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dnešní články
V ČR se po třech letech objevila hniloba včelího plodu
Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2018
Světová organizace pro zdraví zvířat oficiálně uznala ČR jako zemi prostou AMP
V rámci monitoringu cizorodých látek bylo loni vyšetřeno více než 90 000 vzorků
Vyšetření SVÚ prokázalo leukomalachitovou zeleň ve svalovině pstruha z Itálie
Česká republika ruší mimořádná veterinární opatření na hovězí maso z Polska, kontrola dovozu ale bude nadále intenzivní
Ministr zemědělství: Polské maso bude nadále pod drobnohledem, i po zrušení mimořádných opatření budou kontroly intenzivní
Evropská komise: Česká republika je oficiálně již bez afrického moru prasat
Týdenní zpravodajství Úřadu komory České republiky - týden 9/2019
Ministr Toman: Nebudeme ustupovat nátlaku, kontroly hovězího masa jsou nutné, jde o zdraví našich spotřebitelů

Nejčtenější články
Již v loňském roce byla připravena novela veterinárního zákona a jejím hlavním tématem bylo pokud možno zjednodušit život zemědělcům i zpracovatelům, jak již avizoval ministr zemědělství. Letos novela zákona prošla prvním čtením v Parlamentu ČR a dopadne-li vše podle očekávání, do léta se jí bude zabývat Senát a mohla by nabýt účinnosti 1. 1. 2012.

">Jaký bude veterinární zákon?
Vyšetřování na BSE má stále smysl
Akce „Vejce“
Veterináři podepsali dohodu s myslivci
Králičí maso z Číny pozastaveno
Welfare kuřecích brojlerů
Vakcinace lišek v okrese Děčín
Zbytky z kuchyně praseti nemusejí svědčit
Pangasius není hrozbou
Informace KVS - varroáza včel

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 9 Zobrazit následující
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
ÚZEI

ÚZEI
MZe ČR

MZe ČR
Kraj Ústecký

Kraj Ústecký
APIC AK

APIC AK
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Konopářský svaz

Konopářský svaz
ÚHUL

ÚHUL
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad