Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.czwww.mze.cz

Navigace
Aktuality
Společná zemědělská politika po roce 2020
Informační podpory poradenského systému MZe
Národní a evropské podpory
Jednotná žádost
Informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe
Odborné a výukové materiály
Semináře a workshopy
Konzultační dny
Podpora středoškolského a odborného vzdělávání
Informační podpory produktů resortní povahy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru
Zemědělství
Ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)
Informace o zemědělské prvovýrobě
Zemědělství
Včelařství
Soutěže potravinářů Ústeckého kraje
Agrární komora ČR
Legislativa
Lesnictví
Veterinární správa
Životní prostředí
Zpravodaje
OAK Most
Informace o nás
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
O této webové stránce jsem se dozvěděl/a
Počet hlasů : 118462

Web informace
Dnes : so - 21.9.2019
Svátek má : Matouš
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu DZES 7d)
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 145568 ; Vydáno : 20.8. 2019 ; Jiný autor : viz. zdroj
Zdroj: MZe ČR

8.8.2019

S účinností od 1. 1. 2020 je zavedena podmínka omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy stanovená standardem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 7d. Celé znění standardu a hodnotící tabulky naleznete v NV 48/2017 Sb., (znění účinné od 1. 1. 2020). Plnění podmínky DZES 7d je třeba zohlednit pro osevy ozimu 2019 a naplánovat je tak, aby ve vegetačním období (od 1. 6. do 31. 8. 2020) na erozně ohrožených plochách nebyla pěstována souvislá plocha jedné plodiny na více než 30 hektarech.

Standard DZES 7d vyžaduje:

Na DPB s druhem zemědělské kultury standardní orná půda se nesmí vyskytovat souvislá plocha jedné plodiny na více než 30 ha. Za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o minimální šířce 22 mnebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., s případným omezením této možnosti do budoucna.

V zásadě existuje několik variant jak naplnit podmínky na DPB nad 30 ha:

1) Plocha jedné plodiny se viditelně rozdělí ochranným pásem o šířce minimálně 22 m (toto je minimální šířka ochranného pásu) a na plochu pásu se umístí pícniny nebo plodiny pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 NV 50/2015 Sb.: hořčice, hrách (a to včetně pelušky), jetel, komonice, pohanka, proso, ředkev, svazenka, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), vikev, kopr, koriandr, len, řeřicha, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo směs výše uvedených plodin. Ochranným pásem se rozumí přerušovací pás v monokulturách. Ochranný pás musí být široký minimálně 22 m a je možné na něm pěstovat výše uvedené plodiny. Souvislá plocha plodiny tak může činit max. 30 ha.

Ochranný pás o šířce minimálně 22 m

Ochranný pás o šířce minimálně 22 m

2) Více různých plodin na DPB (žádná z ploch nepřesáhne 30 ha), přičemž jedna plodina se na DPB vyskytuje na více plochách. Plochy jedné plodiny jsou od sebe odděleny jinou plodinou, přičemž jsou od sebe vzdáleny minimálně 110 m (nejbližší plocha stejné plodiny může být ve vzdálenosti 110 m).
2 plochy stejné plodiny ve vzdálenosti min 110 m

2 plochy stejné plodiny ve vzdálenosti min 110 m

3) Více různých plodin na DPB, přičemž se každá plodina vyskytuje na DPB na jedné ploše do max. 30 ha.

Více různých plodin na DPB

Více různých plodin na DPB

Upřesnění ke krajinným prvkům - vnější: Do DPB bude zasahovat krajinný prvek, který je k DPB přilehlý (tj. jedná se o vnější krajinný prvek) - vzdálenost mezi plochami stejné plodiny se přes vnořený krajinný prvek nevyhodnocuje. Nejednalo by se o porušení DZES 7d.

Krajinný prvek 2 vnější

Krajinný prvek 1

Krajinný prvek 2 vnější

Krajinný prvek 2

Upřesnění ke krajinným prvkům - vnitřní: Uvnitř DPB se nachází vnitřní krajinný prvek (mez), který se započte ve prospěch ochranného pásu nebo plodiny 2.

Krajinný prvek 3 vnitřní

Krajinný prvek 3

Krajinný prvek 4 vnitřní

Krajinný prvek 4

 

Pozor na situace:

1) Hodnotí se primární ohroženost (stanovená pro celý DPB) bez ohledu na to, zda vnitřní erozní parcelka (VEP) snížila erozní ohroženost na nižší stupeň (tímto postupem je splněn DZES 5, ale nikoli DZES 7d).

Primární erozní ohroženost

Primární erozní ohroženost

2) Základní definice DPB se vyznačuje uživatelem a kulturou. Pokud budou dva DPB stejného uživatele se stejnou kulturou = dojde ke sloučení, a tím vznikne nový DPB, který může mít jinou ohroženost.

3) Plodina se hodnotí jako pro potřeby diverzifikace, včetně technického nastavení číselníku.

Možnosti zmenšení DPB:

1) DPB lze rozdělit např. tak, že část pozemku zatravníme nebo část zahrneme do úhoru a zároveň změníme kulturu – G, U, T.

2) Žadatel se rozhodne, že si rozdělí pozemek krajinným prvkem nebo jinou nezpůsobilou plochou (mez, příkop apod.), ale musí to být v minimální šíři 2 m. V opačném případě dojde ke sloučení DPB a nesplněním podmínek standardu.

Kde se podmínka standardu plnit nemusí:

1) DPB erozně neohrožený – NEO, tzn. v LPIS má celý barvu zelenou.

2) Na ploše, kde jsou pěstovány dusík vázající plodiny podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.: bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, vikev, nebo vičenec. Pro splnění podmínky lze využít směs uvedených plodin i směs uvedených plodin s ostatními plodinami za předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50 % (lze započítat do greeningu s váhovým koeficientem. Plocha dusík vázající plodiny nemusí být na celém DPB, pokud plocha druhé plodiny bude menší než 30 ha.

3) Na celém DPB, na který byla podána žádost na podopatření podle § 21 a 22 NV č. 75/2015 Sb.: Agroenvironmentálně-klimatická opatření: podopatření biopásy a podopatření ochrana čejky chocholaté, s případným omezením této možnosti do budoucna.

V případě potřeby je rovněž možné využít konzultací některého z poradců, akreditovaných Ministerstvem zemědělství, certifikovaného pro oblast Zemědělství / Péče o půdu.

Kontakty na akreditované poradce naleznete v registru 

http://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx.

Pro další dotazy je k dispozici e-mailová adresa info@mze.cz.

Přílohy:
Informace k podmínce omezení pěstování monokultur na max. 30 ha (PDF, 387 KB)


Aplikace
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc září 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnešní články

Cyklus Trvalé bydliště - Venkov. Konference Voda v krajině 21. století

Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 8. kolo, nejčastější chyby žadatelů
Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu DZES 7d)
Koncepce biohospodářství v České republice z pohledu resortu Ministerstva zemědělství na léta 2019-2024
8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020
Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020
Zprávy z Ministerstva zemědělství - březen 2019
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019
Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině
SZIF informuje, že Investice do zemědělských podniků v rámci 7. kola PRV mají nově i kategorii Náhradník

Nejčtenější články
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn
Podopatření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura
Opatření I.1.2. Investice do lesů
P O Z V Á N K A na seminář
EAFRD – LESNICTVÍ
Zpravodajství z Programu rozvoje venkova
Podpora pro ekologičtější vytápění
Socioekonomické ukazatele MAS - zařazení podle LEADER
Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci programu LIFE pro rok 2005-2006

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 9 Zobrazit následující
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
ÚZEI

ÚZEI
MZe ČR

MZe ČR
Kraj Ústecký

Kraj Ústecký
APIC AK

APIC AK
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Konopářský svaz

Konopářský svaz
ÚHUL

ÚHUL
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad